Pedagogia

La pedagogia Decroly es basa en la percepció global que té l’infant del món que l’envolta. El motor de l’aprenentatge és l’interès natural del nen per descobrir el món mitjançant el contacte directe amb els elements.

Observar, associar i expressar és el procés innat que tota persona fa per assimilar coneixements. L’acció motivada per la curiositat afavoreix l’aprenentatge significatiu. La pedagogia activa Decroly situa l’infant al centre del procés d’aprenentatge i el contextualitza amb el contacte directe amb la natura.

L’AMPA

L’AMPA sóm l’associació integrada per les mares i els pares dels infants de l’Escola Decroly, que estem representats per una Junta escollida democràticament i que renova al 50% dels seus membres cada dos anys.

Objectius

  • Canalitzar la comunicació de les famílies amb l’escola (propostes, suggeriments, inquietuds…)
  • Organitzar activitats que afavoreixin la convivència entre les famílies de l’escola (sortides del Grup Natura, festa d’inici de curs…)
  • Dinamitzar activitats lúdiques i formatives per a mares i pares (conferències, concursos, escola de pares…)
  • Col·laborar amb l’escola (festa de primavera…)