Pedagogia

La pedagogia Decroly es basa en la percepció global que té l’infant del món que l’envolta. El motor de l’aprenentatge és l’interès natural del nen per descobrir el món mitjançant el contacte directe amb els elements.

Observar, associar i expressar és el procés innat que tota persona fa per assimilar coneixements. L’acció motivada per la curiositat afavoreix l’aprenentatge significatiu. La pedagogia activa Decroly situa l’infant al centre del procés d’aprenentatge i el contextualitza amb el contacte directe amb la natura.